İskele Yapımı

İskele; kıyılardan denize doğru uzantı olarak kurulan ve gemilerin yanaşmasını sağlayan yapılardır. Kıyıya yanaşamayan gemiler bu sayede iskeleye yolcu, mal ve yük indirimi gerçekleştirebilir. Özellikle ağır yüklü eşyaların taşınması ve araçlara nakliyesi iskele sayesinde oldukça kolay olmaktadır.
Aynı zamanda turistik tesislerin müşterilerine sunduğu hizmetler arasında yer alan iskeleler denize girmeyi, güneşlenmeyi ve su sporlarını kolaylaştırdığı için tesis için bir avantaj olmaktadır.
İskeleler kullanım amaçlarına göre, çelik ya da ahşap malzemeyle inşa edilebilir. Sabit ya da takılıp çıkartılabilir olduğu gibi, yüzer şekilde de yapımı mümkündür.

İskele Yapımı Nasıl Gerçekleşir?

İskele yapımının belirli standart ve kuralları vardır. Bu kurallar Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilmiştir. Burada yer alan kurallara uygun şekilde ahşap ve demir iskele kurulumları denetlenerek gerçekleştirilmektedir. Öncelikle iskeleyi yapacak firma tarafından vaziyet planı oluşturulur. Bu plana ek olarak iskelenin neden yapılacağı hakkında bir yazı sunulur. Bu plan ve yazılarla Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne ya da Valiliğe başvurulur. İskelenin yapılması istenen alana göre başvuru mercii değişmektedir. Deniz iskele yapımı , yetkili kişiler tarafından planın maddelere uygunluğu ve ayrıntıları incelenir. Uygun bulunursa onaylanarak yapımına izin verilir. Yapımı tamamlandıktan sonra tekrar uygunluk denetiminden geçen iskele, kullanıma başlaması yönünde verilen izinle kullanıma başlanır.

İskele Yapımında Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

İskele yapımı belirli standartlara bağlı olduğu için işin uzmanı firmalar tarafından yapılması gerekir. Bu şekilde yapımı daha kolay olmakta ve hem zaman hem maddi açıdan tasarruf sağlanmaktadır.
İskelelerin kıyıdan başlayarak en fazla 20 metre uzunlukta ve 5 metre eninde olacağı kurallarla belirlenmiştir. İki iskele arasındaki mesafenin en az 150 metre olması gerekmektedir. Bu ölçülere uyulması elzemdir.